Buku Peraturan

2-4 Pemain
10+ Tahun
15 Minit

Latar Belakang Permainan

Anda ialah seorang pemulihara hutan, bertanggungjawab untuk melindungi Hutan Hujan Malaysia. Setiap pusingan, anda akan menempatkan satu spesies dari tangan anda ke dalam hutan hujan, dan menguruskan siratan makanan di hutan hujan tersebut. Spesies itu mungkin memperoleh markah daripada spesies lain yang berdekatan, sambil memenuhi syarat pemarkahan spesies lain, ini dapat membentuk satu ekosistem yang sihat dan mampan. Pemulihara hutan yang mendapat markah terbanyak menjadi pemenang!

Komponen dan Konsep

40 kad spesies.
Kad spesies dari tangan anda akan ditempatkan ke dalam hutan hujan. Terdapat 6 jenis spesies, termasuk

Tumbuhan(14 kad),
Haiwan Artropod(7 kad),
Haiwan Kecil(7 kad),
Haiwan Sederhana(6 kad),
Haiwan Besar(2 kad), and
Haiwan Karnivor(4
 kad). 

Syarat pemarkahan spesies adalah berdasarkan tabiat pemakanan mereka. Contohnya: Haiwan kecil memakan tumbuhan atau/dan haiwan artropod.

Front
Back

8 kad sasaran.
Kad sasaran mewakili hutan hujan yang berbeza di Malaysia. Ia hanya digunakan dalam Tahap Lanjutan. Untuk Tahap Lanjutan Pertama, anda perlu memadankan peta hutan hujan (corak peletakan) untuk memperoleh markah tambahan yang terdapat dalam kad sasaran tertentu itu. Untuk Tahap Lanjutan Kedua, selain memadankan corak peletakan, spesies tertentu akan mendapat 3 markah tambahan.

Front
Back

Kad Sasaran Promo.
Kad sasaran khas ini (digunakan dalam Tahap Lanjutan) merupakan pengiktirafan kepada sumbangan dan usaha oleh Persatuan Pencinta Alam Malaysia Cawangan NS-Melaka! Terima kasih kerana menjayakan projek ini!

Front

Persediaan Pemainan

(Kalaun hanya 2 pemain, sila keluarkan secara rawak: 10 kad tumbuhan atau haiwan arthropod, 5 kad haiwan kecil atau sederhana, 3 kad haiwan besar atau karnivor.)

Kocok kad spesies, kemudian berikan SEPULUH kad spesies kepada setiap pemain. Ini adalah kad permulaan setiap pemain.

Aliran Permainan Asas

Pemain mengambil giliran mereka pada masa yang sama. Setiap giliran, anda 

  1. Pilih satu kad dari tangan anda.
  2. Dedahkannya dengan pemain lain dan meletak di kawasan lapang hutan hujan anda. (Setiap pemain menguruskan hutan hujan mereka sendiri, pemain meletakkan kad mereka di hadapan mereka sendiri. Bermula dari pusingan kedua, anda mesti meletakkan kad itu supaya ia bersebelahan dengan kad yang sudah ada di hutan hujan anda. Tiada had kolum dan baris di hutan hujan.)
  3. Bagi semua kad tangan anda kepada pemain seterusnya. (Pada masa yang sama, anda dapat kad daripada pemain sebelum anda.)
  4. Ulangi langkah 1-3, sehingga anda meletak 9 kad di hutan hujan anda. (Kad tangan terakhir tidak digunakan, tidak diletak ke dalam hutan hujan atau bagi kepada pemain seterusnya.)

Permarkahan

Syarat pemarkahan dinyatakan di atas kiri kad spesies (di bawah simbol jenis spesies). Setiap kad berkemungkinan mendapat markah berdasarkan syarat pemarkahan mereka.

Syarat Permarkahan

 

Konsep: 
 = N markah untuk setiap (set) BERSEBELAHAN spesies X

Semua Syarat Permarkahan:
 = +5 markah bagi setiap Haiwan Kecil atau Haiwan Sederhana bersebelahan
 +7 markah bagi setiap Haiwan Kecil bersebelahan
 = -3 markah bagi setiap Haiwan Besar atau Haiwan Karnivor bersebelahan
 = +15 markah bagi setiap 3 Tumpuhan bersebelahan
 -3 markah bagi setiap Haiwan Karnivor bersebelahan
 = +6 markah bagi setiap 2 Tumpuhan bersebelahan
 +10 markah bagi setiap 2 Haiwan Arthropod bersebelahan
 = +8 markah bagi setiap 2 Tumpuhan bersebelahan
 = +2 markah bagi setiap Tumpuhan bersebelahan
 = +4 markah bagi setiap Haiwan Arthropod bersebelahan
 = +3 markah bagi setiap Tumpuhan bersebelahan
 = +3 markah

Contoh Permarkahan

(Dari Kiri ke Kanan)
Kolum Pertama:
Sunda Clouded Leopard: 4 markah
(satu Haiwan Kecil bersebelahan = +7 markah;
satu Haiwan Karnivor bersebelahan = -3 markah)

 

Kolum Kedua:
Malayan Tiger: 12 markah
(3 Haiwan Kecil dan Haiwan Sederhana bersebelahan =  +15 markah (3 X 5 markah);
1 Haiwan Karnivor bersebelahan = -3 markah)

Binturung: 4 markah
(1 Haiwan Arthropod bersebelahan = +4 markah)

 

Kolum Ketiga:
Lesser Mouse-Deer: 3 markah
(1 Tumpuah bersebelahan = +3 markah)

Sun Bear: 6 markah
(2 Tumpuah bersebelahan = +6 markah;
Haiwan Arthropod bersebelahan = 0 markah)

Giant Honey Bee: 3 markah
(1 Tumpuah bersebelahan = 3 markah)

 

Kolum Keempat:
Mount Brinchang Ginger: 3 markah

Merbau Tree: 3 markah

 

Kolum Kelima:
Malaysia Jungle Nymph: 6 markah
(2 Tumpuah bersebelahan, +6 markah (2 X 3 markah))

 

Jumlah: 44 markah

Permainan Tamat

Permainan akan tamat apabila 9 kad diletakkan di setiap hutan hujan pemain. Setiap pemain mengira markah mereka. Pemain dengan markah tertinggi menjadi pemenang. Jika terdapat markah tertinggi yang sama, maka pemain-pemain tersebut berkongsi kemenangan. Bermain lagi!

Tahap Lanjutan

Tahap Lanjutan dimainkan Kad Sasaran.

Tahap Lanjutan Pertama:
Ikut arahan persediaan permainanan seperti dinyatakan di atas. Kemudian, berikan 2 kad sasaran kepada setiap pemain. (Kalau hanya 2 pemain, berikan 3 kad sasaran kepada setiap pemain.)

Main seperti yang permainan asas.

Permainan tamat apabila permainan asas akan tamat. Markah tambahan diberi jika anda berjaya menempatkan kad spesies mengikut sasaran. Pada akhirnya, anda hanya boleh memilih satu kad sasaran untuk permarkahan tambahan.

Contoh:

Jumlah: 47 markah
 44 markah (markah spesies) + 3 markah (sasaran penempatan)

Tahap Lanjutan Kedua:
Ikut arahan persediaan permainanan seperti dinyatakan di atas. Kemudian, berikan 2 kad sasaran kepada setiap pemain. (Kalau hanya 2 pemain, berikan 3 kad sasaran kepada setiap pemain.)

Main seperti yang permainan asas.

Permainan tamat apabila permainan asas akan tamat. Tambahan kepada sasaran penempatan, anda boleh dapat 3 markah lagi kalau dapat menempatkan species tertentu (ternyata di bawah kad sasaran) dalam hutan hujan anda. Pada akhirnya, anda hanya boleh memilih satu kad sasaran untuk permarkahan tambahan.

Contoh:

Jumlah: 50 markah
44 markah (pemarkahan spesies) + 3 markah (sasaran penempatan) + 3 points (spesies tertentu)

Kad Sasaran Promo:
Kad ini hanya digunakan dalam tahap lanjutan. Kad Persatuan Pencinta Alam Malaysia tidak mempunyai sasaran penempatan, sebagai ganti, anda perlu mendapat spesies kategori Senarai Merah IUCN yang berbeza untuk mendapat markah:

Jumlah kategori Senarai Merah IUCN berbeza dalam hutan hujan – Markah:
3 kategori berbeza- 2 markah
4 kategori berbeza – 4 markah
5 kategori berbeza – 7 markah
6 dan keatas kategori berbeza- 11 markah

Kad Sasaran Promo
Kategori Senarai Merah IUCN dinyatakan dibawah kad spesies